Theses on the same topic (having an identical keyword):

brownfield

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Vaňkovka Brno - bývalý brownfield vs. úspěšné nákupní centrum
 (Václav Pižl)

2012, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/isveb/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Návrh možností pro nové využití sociálního brownfield - zámek Dívčí Hrad
 (Tereza Voláková)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129752 | Nerostné suroviny / Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields | Theses on a related topic

Anticipace rizik brownfield managementu
 (Vojtěch Mauritz)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//yb1upm// | Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik | Theses on a related topic

Zemědělský Brownfield Stará Ves nad Ondřejnicí - možnosti budoucího využití
 (Nikol Měřvová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140879 | Stavební inženýrství / Městské inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)