Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Práva biologických otců na respektování soukromého a rodinného života při určování otcovství
 (Kristýna Zoufalá)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gdkw1/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Otec a otcovství jako sociokulturní fenomén
 (Arina STAVRAKI)

2014, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jp900l// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Theses on a related topic

Chybějící otec jako kriminogenní faktor u mladistvých
 (Barbora OŠLEJŠKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//lzwbrv// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Význam emocí v komunikaci značky luxusních oděvů MUZ
 (Zuzana Losová)

2018, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//oknuiq// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

K větší slávě Boží i pro potěchu Múz. Podoby klášterní hudební kultury v českých zemích 17. a 18. století na příkladu benediktinů.
 (Pavel Žůrek)

2017, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a7z0j/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Hudební věda | Theses on a related topic

Zvětšující se zmenšující muž a jeho cesta napříč světy: Rozbor filmu The Incredible Shrinking Man (1957)
 (Jakub Vopelka)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wi5u3/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury | Theses on a related topic

Fenomén Kabinetu múz v Brne
 (Barbora Ondrejková)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tpwb2/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Polarizace profilu hostů žena versus muž
 (Tomáš Schulz)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/12953/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Odstředivá žena, dostředivý muž: femininita a maskulinita v makrobiotice
 (Monika Skopalová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yi532/ | Mediální a komunikační studia / Genderová studia | Theses on a related topic

Výstava Hieronymus Lorm - muž, jenž otevřel hluchoslepým svět
 (Dana Massowová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bvcdh/ | Historické vědy / Muzeologie | Theses on a related topic