Theses on the same topic (having an identical keyword):

kombinované, a, integrované, systémy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 31 theses)
Informační systém tísňové linky 112
 (Jan Dvořák)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86694 | Nerostné suroviny / Informační a systémový management | Theses on a related topic

Aplikace poplachových bezpečnostních a tísňových systémů s využitím video verifikace
 (Lukáš Chmela)

2016, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//r9s3wv// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Základní složky IZS, historie a vývoj od první republiky až po současnost, jejich role a úloha v krizovém řízení a v IZS
 (Michal Karafiát)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/dy5if/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Zásady, principy řízení a fungování Integrovaného záchranného systému ČR a vybraného kraje (Plzeňského kraje)
 (Lukáš Nováček)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/po5lk/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Historie a vývoj složek Integrovaného záchranného systému a jejich úloha v krizovém řízení
 (Josef Darula)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/f0vtq/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Migrační vlna, postupy a opatření Armády České republiky a ostatních složek IZS, k jejímu zvládnutí
 (David Skála)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/egp9h/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Způsoby komunikace mezi místem zásahu složek integrovaného záchranného systému a operačním a informačním střediskem integrovaného záchranného systému
 (Lucie TYEMNYÁKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//r8dkvf// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Integrace a efektivní řízení systému managementu dle standardů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
 (Petr Elznic)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xrd1o/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Vývoj vnitřního a vnějšího bezpečnostního prostředí ČR a jeho vliv na přípravu složek Integrovaného záchranného systému
 (Jan Šťastný)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jros1j// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 31 theses)