Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Ošetřovatelské klasifikační systémy NANDA - International, NIC, NOC a jejich využití při hodnocení bolesti sestrou v domově pro seniory Nopova
 (Marta Fendrychová)

2011, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/go7gz/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

Validace ošetřovatelské diagnostiky NANDA International
 (Dagmar ŠERKOVÁ)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//rw1nvf// | Ošetřovatelství / | Theses on a related topic

Management kojení nedonošených novorozenců s aplikací klasifikačních systémů NANDA International, NIC, NOC
 (Bernadetta MELNIČÁKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//sko2xl// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Studie pro mapu péče v kategorii ošetřovatelské péče u pacienta po transplantaci srdce se zakomponováním NANDA-NIC-NOC klasifikací
 (Lenka Freislebenová)

2010, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//t59i40// | Ošetřovatelství / | Theses on a related topic

NANDA International II u rizikového těhotenství
 (Ivana SVOBODOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//gijx6l// | Ošetřovatelství / Porodní asistentka | Theses on a related topic

NANDA International II. v šestinedělí
 (Zuzana VALVODOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//xqvzfj// | Ošetřovatelství / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Informovanosť sestier o klasifikačných systémoch NANDA – International, NIC, NOC
 (Annamária Streicherová)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cvhm4/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Vývojová péče o novorozence
 (Kateřina Felicja KOČANOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4djs2q// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ošetřovatelská diagnóza deficit sebepéče v terminologickém systému NANDA International
 (Pavla OHÁŇKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0i468f// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Vnímání bolesti versus management bolesti v profesi sestry
 (Kateřina BLÁHOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//sgvdgy// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)