Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

násilí

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Praktické a právní aspekty metod získávání informací pro účely investigativní žurnalistiky v kontextu novinářské etiky
 (Lukáš Vondřich)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jzloe/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Etika v žurnalistické profesi
 (Romana Andrušková)

2010, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/80420 | Hospodářská politika a správa. / Ekonomická žurnalistika | Theses on a related topic

Komparativní studie etiky veřejnoprávní a soukromé internetové televize
 (Karolína Stránská)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/owe74/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Etické kodexy v učitelské profesi
 (Gabriela Koubková)

2017, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5c49u6// | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Theses on a related topic

Etické kodexy a problematika jejich zavádění ve vybrané firmě
 (Yuliya Mnatsakanova)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/oiw4h/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management malého a středního podnikání | Theses on a related topic

Vztahy na pracovišti jako východisko pro tvorbu etického kodexu učitele střední odborné školy
 (Petra Palátová)

2018, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//srp15l// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

Obscenita a násilí jako etický problém
 (Martin Petřek)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tiu9a/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy | Theses on a related topic

Teen Dating Violence aneb násilí v partnerských vztazích dospívajících
 (Kateřina Trčková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q9t7q/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic