Theses on the same topic (having an identical keyword):

Krizové řízení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Obec s pověřeným obecním úřadem
 (Barbora HOLUBOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qhq7vs// | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Obce s pověřeným obecním úřadem
 (Markéta ZIKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//jc0szx// | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Obec s pověřeným obecním úřadem
 (Tereza BUBNOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6wqonp// | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Obec s pověřeným obecním úřadem
 (Aneta TYKVARTOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//h46txk// | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Obec s pověřeným obecním úřadem
 (Alena Školoudová)

2010, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//zb4tsd// | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Obec s pověřeným obecním úřadem
 (Martina BROTÁNKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xut1l4// | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Uplatňování místních poplatků u obcí s pověřeným obecním úřadem okresu Ústí nad Orlicí
 (Aneta Doskočilová)

2012, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/95515 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Marginální a periferní regiony (vybraná území obcí s pověřeným obecním úřadem) v Jihomoravském kraji
 (Andrea Jandová)

2015, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5ljgom// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Theses on a related topic

Využívání strukturálních fondů v obcích s pověřeným obecním úřadem se zaměřením na Jihočeský kraj
 (Jana Velíšková)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/24122 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)