Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

radiální rychlost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Měření radiálních rychlostí exoplanetárních kandidátů
 (David Stoklásek)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jyk4m/ | Fyzika / Astrofyzika | Theses on a related topic

Studium spektroskopických dvojhvězd
 (Šárka Dvořáková)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tdqan/ | Fyzika / | Theses on a related topic

Zdroje armády České republiky pro podporu řešení povodní velkého rozsahu
 (David Korel)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/fjhud/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Analyza spekter horkých hvězd s pomocí programu VO-Korel
 (Šárka Dvořáková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xd2nk/ | Fyzika / Teoretická fyzika a astrofyzika | Theses on a related topic

Řešení multiplatformního počítačového prostředí školy s Linux operačními systémy
 (Tomáš KOREL)

2017, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8n8rms// | Učitelství pro základní školy / Fy-INF | Theses on a related topic

Využití Linux operačních systémů ve výuce na školách
 (Tomáš KOREL)

2015, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8j3zbq// | Přírodovědná studia / Informatika se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic