Theses on the same topic (having an identical keyword):

service science

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Užití kopula funkce pro odhad kreditního rizika podniku
 (Václav Klepáč)

2016, Disertační práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//qdxl8n// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku | Theses on a related topic

Dynamic Modeling for Service Systems: Innovation-Cooperation Paradigm in Service Systems
 (Petra Komárková)

2011, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/auta7/ | Informatika (čtyřleté) / Informatika | Theses on a related topic

Dynamic Modeling for Service Systems: Innovation-Cooperation Paradigm in Service Systems
 (Petra Komárková)

2011, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/auta7/ | Informatika (čtyřleté) / Informatika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)