Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Kritéria pro svěření dítěte do výchovy jednomu z rodičů
 (Tereza SCHNEIDEROVÁ)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//lymtvj// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Svěření do péče cizí fyzické osoby podle § 45 zákona o rodině
 (Alena STELLNEROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7hhqn7// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Kritéria pro svěření dítěte do péče jednoho z rodičů
 (Alena PŠEJOVÁ)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//k7hfp4// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Sociální aspekty ovlivňující svěření nezletilého dítěte do péče otce.
 (Ivana VLACHOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//kgds00// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Svěření nezletilého dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče a následná pěstounská péče ve Zlíně
 (Jana MACHŮ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4f3w03// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Rodinné právo - svěření nezletilého do péče po rozvodu
 (Kristýna Vobořilová)

, absolventská práce, Vyšší odborná škola sociálně právní

http://theses.cz/id//jxf7y6// | Sociální práce / | Theses on a related topic

Právní a sociální aspekty svěření dítěte do péče rodičů po rozvodu
 (Barbora AŠKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xz2qq1// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Problematika umisťování dětí do náhradní rodinné péče.
 (Alžběta RECOVÁ)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//27rszm// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Vliv aktuální judikatury ÚS na rozhodování o svěření dítěte do střídavé péče
 (Martin HRUBEŠ)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//c055hj// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Pojetí genderu v rozsudcích o přidělení dětí do péče
 (Kateřina Pospíšilová)

2008, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t96cv/ | Sociologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)