Theses on the same topic (having an identical keyword):

Finanční analýza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 43 theses)
Zhodnocení finančního zdraví vybrané společnosti pomocí poměrových ukazatelů
 (Jan Lacina)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130158 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Komparace 2 firem pomocí ukazatelů finanční analýzy
 (Martina Veselá)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/dnjp5/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Finanční analýza a vyhodnocení ekonomických ukazatelů společnosti BONATRANS GROUP a.s.
 (Monika Gerychová)

2015, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108985 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Analýza ukazatelů rentability společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
 (Antonín Konečný)

2013, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97243 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Význam ukazatelů finanční analýzy a business intelligence pro řízení firmy
 (Eva Heroldová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/9568/vsh_m/ | Ekonomika a management / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Vztah mezi vývojem makroekonomických ukazatelů a vývojem podniku Palác Fénix, a. s.
 (Tereza Dušková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/zkat1/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy MERO ČR, a.s.
 (Lucie Kouglová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/tlupt/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Analýza účetních výkazů a jejich vliv na hospodaření u vybrané účetní jednotky a ekonomické rozhodování
 (Eva Nováčková)

2017, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/si9pe/ | Hospodářská politika a správa / Zdaňování | Theses on a related topic

Hodnocení ekonomické situace podniku Zemědělské zásobování a nákup Strakonice, a.s.
 (Klára Ruttenbacherová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/hacor/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Rozbor a hodnocení finanční situace firmy MERO ČR, a.s.
 (Lucie Kouglová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ye00b/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 43 theses)