Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Syntéza expresivní řeči s využitím dialogových aktů k popisu expresivity
 (Martin GRŮBER)

2012, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//md112g// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika | Theses on a related topic

Syntéza expresivní řeči s využitím dialogových aktů k popisu expresivity
 (Martin GRŮBER)

2012, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//md112g// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika | Theses on a related topic

Syntéza expresivní řeči s využitím dialogových aktů k popisu expresivity
 (Martin GRŮBER)

2012, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//md112g// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika | Theses on a related topic

Rozvoj atletických vytrvalostních schopností v období adolescence ve vybraném atletickém klubu
 (Vojtěch Netymach)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11759 | Informatika / Informatika se zaměřením na vzdělávání, Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Počítačová syntéza řeči pomocí umělých neuronových sítí
 (František Kynych)

2020, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//mwk1zk// | Elektrotechnika a informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Syntéza řeči s animací obličeje
 (Karel MÜLLER)

2022, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4scrh2// | Kybernetika a řídicí technika / Umělá inteligence a automatizace | Theses on a related topic

Převod karaoke midi souborů do formátu vhodného pro syntézu řeči
 (Dalibor Bačovský)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vbnov/ | Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Theses on a related topic

Ontologie sociální role pro potřeby syntézy řeči
 (Dita Salajková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jul39/ | Aplikovaná informatika / Sociální informatika | Theses on a related topic

Mobilní aplikace pro platformu Android využívající syntézu řeči
 (Filip Sollár)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q4h66/ | Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Theses on a related topic

Analýza velikosti dat pro neurální syntézu řeči
 (Lukáš VLADAŘ)

2023, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6dm759// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)