Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Porovnání raka mramorovaného a raka pruhovaného: přímá interakce a kompetice o zdroje
 (Milan MAN)

2019, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rod2rn// | Zemědělská specializace / Rybářství a ochrana vod | Theses on a related topic

Varianty algoritmu diferenciální evoluce s archívem
 (Jan FERIK)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//8ujzi5// | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Varianty algoritmu diferenciální evoluce s archívem
 (Jan FERIK)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//enpqq6// | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Praktické porovnání neparalelní a paralelní diferenciální evoluce
 (Richard MÁČEK)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//k8z16a// | Aplikovaná informatika / Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Diverzita populace v algoritmu diferenciální evoluce
 (Hana ZÁMEČNÍKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//pa0tng// | Aplikovaná matematika / | Theses on a related topic

Optimalizace datového toku videosignálů
 (Martin Stankuš)

2016, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117000 | Elektrotechnika / Technická kybernetika | Theses on a related topic

Optimalizace pomocí roje částic
 (Vít Doleží)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140345 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Návrh diskrétní verze algoritmu diferenciální evoluce ve variantě DISH
 (Pavel Oškera)

2020, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//uesl7c// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Adaptace v algoritmu diferenciální evoluce
 (Radka POLÁKOVÁ)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//5958mt// | Aplikovaná matematika / | Theses on a related topic

Globální optimalizace metodami náhodného prohledávání
 (Michal Svoboda)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//v5wjnx// | Informační technologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)