Theses on the same topic (having an identical keyword):

geotermální energie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Alternatívne zdroje energie - využívanie a efektívnosť
 (Alena Žoldáková)

2011, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/wfx3t/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Potenciální využití geotermální energie pro výrobu tepla v oblasti severní části karpatské předhlubně a flyšového pásma Západních Karpat
 (Jan Holbein)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107854 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Horninový masiv jako zdroj geotermální energie pro ohřev teplé užitkové vody a vytápění objektů
 (Martin Šober)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98396 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Využití nízkopotenciálních zdrojů energie horninového prostředí pomocí tepelných čerpadel typu země – voda
 (Martin Šober)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115587 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Možnosti optimalizace vystrojení vrtaných tepelných výměníků sloužících jako primární okruh tepelných čerpadel země-voda.
 (Michal Porzer)

2014, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106168 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Analýza propustnosti vysokohustotního polyetylénu jako materiálu výstroje vrtů tepelných čerpadel pro zemní plyn
 (Lenka Vincková)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141678 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Laboratorní výzkum prostupu tepla injektážními směsmi určených pro výplň kolektorů tepelných čerpadel
 (Michal Porzer)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86406 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)