Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Galerijní animace v primární výtvarné edukaci
 (Martina ŠILHAVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//zftscq// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Galerijní animace jako prostředek k práci s prostorem
 (Jana PTÁČKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//v19nk8// | Specializace v pedagogice / ČJ VV se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Prožitek výtvarného umění prostřednictvím galerijní animace
 (Magdalena Raková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//59gzdw// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

Zprostředkování expozice spiritismu klientům se zrakovým postižením formou galerijní animace.
 (Kateřina TOMÁŠOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//zqulzz// | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova pro pomáhající profese | Theses on a related topic

Možnosti využití galerijní animace ve výuce výtvarné výchovy: s přihlédnutím k problematice vzdělávání žáků se sluchovým postižením
 (Tereza Dryšlová)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//ruw7nt// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Theses on a related topic

Socha jako téma animace (Hana Wichterlová, Wilhelm Lehmbruck, Lukáš Rittstein)
 (Jana Hřibová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o18k6/ | Učitelství pro střední školy / Výtvarná výchova Galerijní pedagogika a zprostředkování umění | Theses on a related topic

Performativní cesty galerijní animace. Zprostředkování umění jako proměna.
 (Barbora Svátková)

2011, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s534m/ | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova | Theses on a related topic

Galerijní animace z pohledu vyučujících výtvarné výchovy sředních škol v Karlovarském kraji.
 (Alena MÜLLEROVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//e5v04q// | Učitelství pro střední školy / Ps-VV | Theses on a related topic

GALERIJNÍ ANIMACE V MUZEU STŘEDNÍHO POOTAVÍ
 (Kateřina PROKOPCOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//k17mx6// | Učitelství pro střední školy / VK | Theses on a related topic

Zprostředkování umění dětem a mládeži(problematika zprostředkování umění, galerijní animace, praktické realizace dětí s následnou analýzou jejich činností)
 (Milena Straková)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ckrqu/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)