Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Výsledek hospodaření v účetnictví
 (Jiří Junger)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/31577 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Výsledek hospodaření ve finančním účetnictví (srovnání české úpravy a IFRS)
 (Michaela Zahálková)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/58513 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Evidence nákladů, výnosů a výsledku hospodaření v účetnictví vybrané účetní jednotky
 (Aneta MARTÍNKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xqm73m// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Jiný výsledek hospodaření minulých let v českém účetnictví
 (Ondřej Trousil)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/56626 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Vykazování výsledku hospodaření dle české právní úpravy účetnictví a IFRS
 (Veronika Hartmanová)

2016, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//73vh6c// | Hospodářská politika a správa / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Rozdíl v účtování zásob v daňové evidenci a v účetnictví, včetně dopadu na výsledek hospodaření
 (Ester Houskova)

2011, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

http://theses.cz/id/eg1z34/ | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Metody oceňování majetku v účetnictví firmy Garantkámen a jejich vliv na výsledek hospodaření.
 (Petra SOBÍŠKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bc97hf// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Vykazování leasingu a jeho vliv na výsledek hospodaření a daňový základ
 (Kristína Parničanová)

2019, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bc5k4/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Výsledek hospodaření fyzických osob - účetnictví vs. daňová evidence
 (Tereza Vrbová)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/8690 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Účetní reforma státní a samosprávy v oblasti dlouhodobého majetku v konkrétních podmínkách obce Mochtín
 (Jiřina Kloudová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/38908 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)