Theses on the same topic (having an identical keyword):

chloridová koroze

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Úprava a využití průmyslových odpadů s obsahem hlinitokřemičitanů a kalcium silikátů pro materiálové struktury s definovaným povrchem.
 (Aleš Břenek)

2019, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139201 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Theses on a related topic

Deskový přehřívák páry u kotle na spalování KO s vysokými parametry páry
 (Otto Dunička)

2013, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99482 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Utilization of compatibilization and stabilization methods in the recycling of commingled municipal plastic waste
 (Sharbel Eduardo Luzuriaga)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yy90y/ | Chemie / Chemie makromolekulárních látek | Theses on a related topic

Running on the garbage treadmill: An environmental sociological analysis of illegal municipal waste shipment from Germany to the Czech Republic
 (Benjamin Jeremiah Vail)

2008, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hguob/ | Sociologie / Humanitní environmentalistika | Theses on a related topic

Past, present and future of waste management in France
 (Petra Zbranková)

2019, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/agnp6/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique) | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)