Theses on the same topic (having an identical keyword):

Specific, learning, difficulties

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Teaching English to Young Learners with Specific Learning Difficulties: The Value of Teacher-Parent Cooperation
 (Lucie Leidolfová)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z5f88/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Teaching English to Children with Specific Learning Difficulties
 (Pavla Tlustošová)

2006, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h7x0s/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství cizích jazyků pro základní školy - angličtina | Theses on a related topic

Teaching English as a Foreign Language to Students with Learning Difficulties
 (Andrea Holešinská)

2006, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j7v44/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství cizích jazyků pro základní školy - angličtina | Theses on a related topic

Strategie učení se cizímu jazyku u nevidomých studentů anglického jazyka jako cizího jazyka
 (Ivana Hovořáková)

2017, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zkhq4/ | Specializace v pedagogice (čtyřleté) / Didaktika cizího jazyka | Theses on a related topic

Analýza vztahu cílového a mateřského jazyka ve výuce německého jazyka na základní škole
 (Jana Hagen)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zwunn/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Narušená komunikační schopnost z pohledu studentů učitelství cizího jazyka
 (Jana Imrichovská)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xnkp6/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Postavení cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení v základním vzdělávání
 (Lucie Slouková)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ywczx/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Výuka českého jazyka jako cizího jazyka u žáků se sluchovým postižením
 (Lucie BEREŠOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3xnpgv// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Theses on a related topic

Teacher Professional Development and Teacher Training Program in the USA: A Case Study
 (Petra Zvolská)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qha0k/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Začínající učitel na střední škole: Kdy se učitel začne cítit učitelem?
 (Jana Nevtípilová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mdn79/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství pedagogiky pro střední školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)