Theses on the same topic (having an identical keyword):

Strategické řízení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 44 theses)
Vztah Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 a Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020
 (Michaela ČUŘÍKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//gq2qtx// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa | Theses on a related topic

Využití SWOT analýzy pro marketingovou strategii cestovního ruchu ve vybraném regionu ČR
 (Radek Turčáni)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/i2tf8/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Marketingová strategie sportovního klubu: využití marketingových postupů, využití exaktní SWOT analýzy při strategii rozvoje klubu aj.
 (Aleš PUC)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//9pnblh// | Ekonomika a management / Obchod a marketing | Theses on a related topic

Využití výsledků SWOT analýzy k návrhu změn podnikatelské strategie marketingové společnosti
 (Martin Čapek)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Management organizací | Theses on a related topic

Strategické řízení a plánování - SWOT analýza, podnikatelské a funkcionální strategie
 (Pavel LUDVA)

2011, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jcsyzc// | Ekonomika a management / Logistika a management | Theses on a related topic

SWOT analýza podnikatelského subjektu
 (Miloš Hanousek)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/usyjj/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Situační analýza - důležitý krok pro tvorbu strategie
 (Marek Oubrecht)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/12344/vsh_m/ | Ekonomika a management / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Rituál Vision quest v České republice
 (Nicola MACHALOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5c05lt// | Psychologie / | Theses on a related topic

Využívání firemní vize ve vybrané organizaci
 (Jan Panuš)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/us6oe/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 44 theses)