Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Energetická politika Ruska a její přílišná závislost na exportu energetických výstupů
 (Veronika Kadubcová)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/95370 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Ruská energetická politika v regióne Strednej Ázie v období po roku 2012
 (Ján Hajdúk)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vve5p/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost | Theses on a related topic

Rusko-Čínská energetická bezpečnostní politika
 (Tomáš Tolde)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9278 | Politologie / | Theses on a related topic

Čínská zahraniční energetická politika
 (Hedvika Koďousková)

2012, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uwlsy/ | Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté) / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Role energetické politiky ve vztazích Ruska a Číny
 (Kateřina Janská)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jivdq/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Ruská zahraniční politika vůči Baltským zemím po rozpadu Sovětského svazu
 (Jan KOZEL)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8h46eo// | Politologie / Politologie a evropská studia | Theses on a related topic

Energetická politika EU a její příspěvek k energetické bezpečnosti ve vztahu s Ruskem
 (Jan Valeš)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/81232 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Energetická politika EÚ - vzťahy s Ruskom
 (Laura Gerendová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/69102 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Energetická politika EU a vztah k Rusku
 (Oliver Jáchymovský)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/35489 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Klasifikace závislosti států Evropské unie na dovozu zemního plynu z Ruské federace. Využití clusterové analýzy a indexů závislosti v dyadickém vztahu
 (Petr Strejček)

2013, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u8r74/ | Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté) / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)