Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

speciální pedagog

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 31 theses)
Základní školy s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí a na romské žáky
 (Rostislav Maršálek)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l3jcg/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Srovnání vzdělávání žáků se zrakovým postižením ve škole hlavního vzdělávacího proudu a ve škole pro žáky se zrakovým postižením
 (Anna Ferdinandová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vka5a/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Keramika se žáky se speciálními potřebami
 (Eva Novobílská)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l45rg/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Specifika využívání metod aktivizující výuky při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 (Hana Holečková)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zk7el/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby Speciální pedagogika pro učitele středních škol | Theses on a related topic

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ Oslavany
 (Barbora Šíblová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vhl3k/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Edukace žáků mimořádně nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Královéhradeckém kraji
 (Dagmar Anschlagová)

2010, Diplomová práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM197 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Úloha asistenta pedagoga při inkluzivním vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách
 (Simona Halvová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/txbmr/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Analýza názorů pedagogů na inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních uměleckých školách
 (Dana Zelenková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wn8gh/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 31 theses)