Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Risk management spoločnosti AVON Cosmetics
 (Lucia Schwarzová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73616 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Theses on a related topic

Riadenie rizík vo vybranom podniku
 (Alena Kelovská)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/mof51/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Riadenie rizika likvidity v komerčných bankách
 (Gabriela Krajčírová)

2019, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/exejy/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Riadenie rizík v poisťovniach
 (Marcel Sarvaš)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ty34i/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Riadenie rizika pomocou úverových derivátov
 (Martina Kurišová)

2014, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/f3v2u/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Řízení měnového rizika s využitím Value at Risk
 (Jana Sotáková)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/54264 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Value-at-Risk ako základ moderného riadenia rizík
 (Tomáš Grešlík)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/40061 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Theses on a related topic

Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
 (Kateřina Nováková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78570 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Využití Value at Risk (VaR) modelů při řízení tržních rizik
 (David Zeman)

2013, Disertační práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//rpzxei// | Ekonomika a management / Organizace a řízení podniků | Theses on a related topic

Úskalí a problémy při využití Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny
 (Ondřej NEVÍDAL)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6t8ipb// | Aplikovaná matematika / Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)