Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Návrh a implementace automatizovaného procesu testování software
 (Lucie Koukolíčková)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136994 | Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika | Theses on a related topic

Využití metody testy řízeného vývoje software při implementacích ERP
 (Matej Kminiak)

2018, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l5ica/ | Systémové inženýrství a informatika / Podniková informatika | Theses on a related topic

Integrita počítačového programu v kontextu vývoje software
 (Martin Loučka)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g735r/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Model subsidenční a termální historie sedimentů vrtu Uhřice 18
 (Soňa Kanalášová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nxlmt/ | Geologie / | Theses on a related topic

Nástroj pro grafický popis procesů vývoje software
 (Václav JANOCH)

2017, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//g44zj1// | Inženýrská informatika / Informatika | Theses on a related topic

Zavedení agilní metody Scrum v IT organizaci
 (Ludmila Buschová)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//wjaxlq// | Magisterský program (Ing.) / | Theses on a related topic

Zavedení agilních metod vývoje (SCRUM) a tvorba nástrojů pro efektivní řízení
 (Ondřej Kuchta)

2014, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oxfgr/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Agilní metody řízení kulturních projektů
 (Jitka Buličková)

2020, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/xgf85/ | Hudební umění / Hudební manažerství | Theses on a related topic

Využití agilních metod, SCRUM, v projektovém řízení.
 (Květoslava Bartůňková)

2011, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//f2bal6// | Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě | Theses on a related topic

Gamification in the SCRUM Software Development Framework
 (Martin Češka)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sakwq/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)