Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Značka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Podnikatelský záměr na založení výtvarné galerie
 (David Novotný)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/o2kxw/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management malého a středního podnikání | Theses on a related topic

Marketing kultury
 (Andrea Kodešová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/aim3t/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Sdílený marketing v kultuře
 (Veronika Doubková)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/61906 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

Marketing městské knihovny jako propojení kultury v regionu
 (Tereza Knižková)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/fetlt/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Art branding: Umělec jako značka
 (Michaela Coufalová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j5k4x/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

PR, BRAND A KORPORÁTNÍ KOMUNIKACE HUDEBNÍ FAKULTY JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ
 (Helena Macháčková)

2010, Diplomová práce, Janáčkova akademie múzických umění v Brně

http://theses.cz/id//ohovvb// | Hudební manažerství / | Theses on a related topic

Brand na cestě k sobě samému
 (Alžběta Michalová)

2014, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/don8u/ | Dramatická umění / Divadelní dramaturgie | Theses on a related topic