Theses on the same topic (having an identical keyword):

E-learning

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Analýza čtenářských dovedností u žáků se specifickými poruchami učení
 (Zuzana Širmerová)

2015, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l8lm0/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (tříleté) | Theses on a related topic

Digital Collaboration Tools and Operations Management
 (Jan Prokop)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/80291 | Ekonomika a management/Business Administration / Corporate Finance and Management | Theses on a related topic

Tools for time series analysis of nonlinear dynamical systems
 (Tomáš Martinovič)

2018, Disertační práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133997 | Výpočetní vědy / | Theses on a related topic

Vliv Evropské Unie na společnost Pilana Tools
 (Lukáš SKOPAL)

2012, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ai1qyf// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)