Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Burnout syndrom u speciálních pedagogů v surdopedických zařízeních
 (Jana Rudická)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y5i6z/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Problematika prevence stresu a stres management u pedagogů vybrané střední školy
 (Monika Hanáková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9cr7wv// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Stres a prevence proti stresu u vedoucích pracovníků
 (Vjekoslav Kovačevič)

2017, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//a39zfx// | Ekonomika a management / Manažerská studia - řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

Prevence a stres na pracovišti
 (Michal Konstantinov)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola aplikované psychologie

http://theses.cz/id//rr6hzg// | Humanitní studia / | Theses on a related topic

Prevence stresu a psychotraumat žáků a učitelů na základních a středních školách
 (Eva Reinerová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e3g19/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby | Theses on a related topic

Učíme se žít – prevence zátěže a stresu u žáků se sluchovým postižením na základě autentických modelových situací
 (Marie Mištová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ys9zz/ | Učitelství pro střední školy / Speciální pedagogika | Theses on a related topic

Problematika prevence stresu a stress management na pracovišti
 (Nikola Beňová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//dar7e3// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Prevence stresu na pracovišti
 (Jitka Krčálová)

2016, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//0r70mi// | Ekonomika a management / Sociálně ekonomický obor | Theses on a related topic

Problematika a prevence stresu u dopravní policie v Přerově
 (Monika Sedláková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ie07b7// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik - Profil: Řízení výrobních a logistických systémů | Theses on a related topic

Problematika prevence stresu a stress management na pracovišti
 (Dominika Kundrátová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1q49tj// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic