Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Optimalizace výkonu přečerpávací vodní elektrárny
 (Jan Vortel)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//zp7lq8// | Teoretický základ strojního inženýrství / | Theses on a related topic

Možnosti využití vodní energie na příkladu přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
 (Nikol Stryková)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/7080 | Ekonomie a hospodářská správa / Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management | Theses on a related topic

Naučná stezka Kouty nad Desnou - horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
 (Jaromír Samek)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103659 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Theses on a related topic

Přečerpávací vodní elektrárny a jejich využití v rozvodné síti ČR
 (Aleš Šebesta)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98214 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Řízení najíždění turbogenerátoru přečerpávací elektrárny
 (Milan Kolář)

2018, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//vavwau// | Elektrotechnika a informatika / Automatické řízení a inženýrská informatika | Theses on a related topic

Malé vodní elektrárny ve vodárenském systému
 (Martin Král)

2021, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/145014 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Možnosti využití důlních děl jako přečerpávací elektrárny
 (Michaela Mužíková)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115577 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Najížděcí pochod turbogenerátoru přečerpávací elektrárny
 (Milan Kolář)

2016, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//vsxgda// | Elektrotechnika a informatika / Elektronické informační a řídicí systémy | Theses on a related topic

Možnosti využití čerpaných důlních vod na Vodní jámě Jeremenko
 (Petra Florčinská)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115599 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Možnosti využití důlních děl jako přečerpávací elektrárny
 (Michaela Mužíková)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115577 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)