Theses on the same topic (having an identical keyword):

amoniak

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Činnost jednotek požární ochrany při havárii s únikem amoniaku ze zimního stadionu v Hodoníně
 (Radek Tomeček)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//46vw9a// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Mapování rizik únik amoniaku ze zimního stadionu v Roudnici nad Labem
 (Kristýna Havlišová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//a86791// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Zásah jednotek Integrovaného záchranného systému při úniku amoniaku ze zimního stadionu ve Zlíně
 (Radim Chmela)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ctl2ch// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Matematické modelování havarijního úniku plynného amoniaku ze zimního stadionu za pomoci softwaru ALOHA
 (David Patrman)

2016, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114144 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)