Theses on the same topic (having an identical keyword):

Sluchové postižení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Hlasové technologie jako kompenzační pomůcka pro neslyšící
 (Michaela Zíková)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/83143 | Aplikovaná informatika / Kognitivní informatika | Theses on a related topic

Signální psi - kompenzační pomůcka pro neslyšící
 (Kateřina Záhorská)

2019, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//2t3d6d// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Hovor pro neslyšící – nové možnosti komunikace osob se sluchovým postižením s majoritní společností
 (Dominika Graupnerová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rqa6h/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Bezbariérové nemocnice pro osoby se sluchovým postižením
 (Kateřina Pešková)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pi0y9/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Šikana sluchově postižených dětí ve školách pro sluchově postižené
 (Eva Kučerová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ro8cq/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Pomůcky pro osoby se sluchovým postižením se zaměřením na komunikaci
 (Julie Pecháčková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vscrs/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)