Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Bezpečnostní systém ČR a jeho struktura. Orgány krizového řízení.
 (Kristýna Nováková)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ihnaz/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Bezpečnostní systém ČR a jeho struktura. Orgány krizového řízení.
 (Patricie Prokešová)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/vlykp/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Integrovaný záchranný systém v České republice a krizové řízení
 (Lukáš Svoboda)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ee795/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Místo a úloha zdravotnické záchranné služby v systému krizového řízení v regionu Praha
 (Ladislav Krčil)

2021, Diplomová práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/nr21l/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Komplexní interaktivní portál krizového řízení (KŘ) jako významný informační aspekt ochrany obyvatelstva ve vybraném regionu
 (Petra Ittnerová)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/c7mgj/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Složky IZS a jejich úloha v rámci krizového řízení v Jihomoravském kraji
 (Monika Mikulcová)

2021, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/aopws/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Jednotky SDH obce při plnění úkolů požární ochrany a ochrany obyvatelstva
 (Dana Čípková)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/suft1/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Jednotky SDH obce při plnění úkolů požární ochrany a ochrany obyvatelstva
 (Dana Čípková)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/suft1/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Jednotky SDH obce při plnění úkolů požární ochrany a ochrany obyvatelstva
 (Dana Čípková)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/suft1/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Zabezpečení požární ochrany stadionu FC Viktoria Plzeň
 (Daniela Hůlová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/145554 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)