Theses on the same topic (having an identical keyword):

Business cycle

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Uplatnění modelu EFQM ve vybrané společnosti
 (Michaela Ochmanová)

2017, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9w06r4// | Systémové inženýrství a informatika / Průmyslové inženýrství | Theses on a related topic

Model excellence EFQM v nevýrobní společnosti
 (Mikhail Chetverikov)

2017, Bakalářská práce, ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. / ŠKODA AUTO a.s.

http://theses.cz/id//jrfllu// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management provozu | Theses on a related topic

Návrh implementace metody Balanced Scorecard s využitím EFQM modelu excelence ve vybraném podniku
 (Ondřej Hošek)

2017, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//soj2t4// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Aplikace EFQM Modelu do prostředí certifikačního orgánu
 (Šárka Hanák Palovská)

2021, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//la7m14// | Management kvality a řízení průmyslových systémů / Management kvality | Theses on a related topic

Sebehodnocení organizace podle Modelu excelence EFQM
 (Klára Fousková)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//hek0ao// | Magisterské programy (Ing.) / | Theses on a related topic

Management kvality - aplikace modelu Excelence EFQM ve vybrané organizaci
 (Tereza Vlachová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta 900 / Vysoká škola regionálního rozvoje

http://theses.cz/id//vzloh1// | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)