Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Iontové kapaliny

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Iontové kapaliny a jejich potenciální vliv na životní prostředí
 (Jonáš Lačňák)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jzth4/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Provozní metoda stanovení chloridů ve vodách bez použití chemikálií nebezpečných pro životní prostředí.
 (Jan Otoupalík)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86715 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Měření s NH\dindex{4}\hindex{+} - iontově selektivní elektrodou za zvolených vodohospodářsky využitelných podmínek
 (Jana Jelínková)

2011, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wrjonk// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Aplikace principů Green Chemistry
 (Tereza Fulínová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//jr9vdz// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Iontové kapaliny a jejich potenciální vliv na životní prostředí
 (Jonáš Lačňák)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jzth4/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Iontové kapaliny a jejich potenciální vliv na životní prostředí
 (Jonáš Lačňák)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jzth4/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Testy akútnej toxicity na žiabronôžke soľnej, vrátanie určenia semichronickej toxicity pre horčicu bielu vo vodnom výluhu stavebného odpadu
 (Anna Benková)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114425 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Theses on a related topic

Testy akútnej toxicity na niteľniciach, vrátanie určenia semichronickej toxicity pre šalát hlávkový a cibuľu pre vodný výluh stavebného odpadu
 (Simona Sloviaková)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114426 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Theses on a related topic

Studies on the toxicity of glyphosate and the effect of spermidine in conferring resistance to induced toxicity in Drosophila melanogaster
 (Maximilian KROPF)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//g2xokc// | Biochemistry / Biological Chemistry | Theses on a related topic

Stanovení semichronických testů toxicity při působení p-fenylendiaminu v půdách vybraných lokalit a akutní toxicity na řase typu Desmodesmus subspicatus
 (Beáta Šmiřáková)

2014, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104305 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)