Theses on the same topic (having an identical keyword):

3D grafika na webu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Analýza nákladů a přínosů tvorby kompenzačních pomůcek pomocí 3D tisku
 (Ondřej VACEK)

2021, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6hau8t// | Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení / Organizace a rozvoj zdr. zařízení | Theses on a related topic

Stav 3D tisku a jeho využití v České republice
 (Jan Bezděk)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129344 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Theses on a related topic

Grafika na webu
 (Lukáš Poklop)

2020, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8om2zt// | Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě | Theses on a related topic

Prezentace matematické grafiky na webu s programem Java View
 (Sabina Šelleová)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jp25h/ | Fyzika / Učitelství matematiky pro střední školy | Theses on a related topic

Redesign firemního webu se zaměřením na UX
 (Dagmar Žeravíková)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72684 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Prezentace matematické grafiky (Integrální počet funkcí více proměnných) na webu s programem JavaView
 (Vít Musil)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d8x8v/ | Matematika / Učitelství matematiky pro střední školy | Theses on a related topic

Interaktivní vizualizace 3D objektů pro webové prostředí a její využití v oblasti e-learningu
 (Břetislav Mazoch)

2014, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o91kd/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Interaktivní vizualizace 3D objektů pro webové prostředí a její využití v oblasti e-learningu
 (Břetislav Mazoch)

2014, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o91kd/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

WebGL aplikace pro otáčení stránek v prohlížečce knih
 (Daniel Sečík)

2013, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u78ak/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Faster WebGL Graphics
 (David Hrachový)

2012, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hiz0w/ | Informatika / Počítačová grafika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)