Theses on the same topic (having an identical keyword):

náklady

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Alokace nepřímých nákladů
 (Petra Koštuříková)

2006, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oww8x/ | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Alokace režijních nákladů na vybrané produkty dopravního podniku
 (Eliška MACHÁŇOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//71g811// | Aplikované vědy a informatika / Finanční informatika a statistika | Theses on a related topic

Alokace nákladů a její vliv na dosahování nákladových úspor podniku
 (Michal Karlas)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//f1ocnx// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Náklady trestního řízení
 (Petr Motyčka)

2015, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uft2w/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)