Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

První pomoc

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Kardiopulmonální resuscitace v přednemocniční péči s využitím přístroje pro mechanickou srdeční masáž.
 (Adam HRUŽÍK)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//jecmc2// | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Úroveň a kvalita kardiopulmonální resuscitace poskytované hasičským záchranným sborem a sborem dobrovolných hasičů
 (Eliška Stránská)

2013, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//i3tzgs// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Úroveň poskytování kardiopulmonální resuscitace složkami Integrovaného záchranného systému v Jihomoravském kraji
 (Michal ŠLAMPA)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//63794u// | Sociální politika a sociální práce / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací | Theses on a related topic

Rozšířená kardiopulmonální resuscitace ve dvoučlenných posádkách zdravotnické záchranné služby
 (Jakub SCHÖN)

2011, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bs8a24// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Kardiopulmonální resuscitace a využití speciální přístrojové techniky
 (Lukáš KUBAL)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0xpnep// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Indikace a kontraindikace kardiopulmonální resuscitace v souvislosti se stanovením smrti záchranářem
 (Alena JAROŠOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pw30k1// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Úroveň znalostí a praktických dovedností v postupech základní kardiopulmonální resuscitace u pořádkové policie Územního odboru Uherské Hradiště
 (Veronika DOSTÁLOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//l9dzsg// | Sociální politika a sociální práce / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací | Theses on a related topic

Znalosti studentů v oblasti základní kardiopulmonální resuscitace
 (Nikol MAŇÁKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//xzgclu// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic