Theses on the same topic (having an identical keyword):

Strategie Evropa 2020

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 44 theses)
Rozdíly mezi Koncepcemi státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2007-2013 a 2014-2020
 (Karolina Králíčková)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/10849/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Theses on a related topic

Vytvoření dotační strategie konkrétního podniku pro období 2014 - 2020
 (Jan Kupčík)

2016, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s8vzg/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

EU’s Environmental Policy with focus on funding of endangered species protection and their return to the nature in the Strategy 2014-2020
 (Vendula Hudáková)

2015, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//7rylez// | Economics and Management / European Studies in Business and Economics | Theses on a related topic

Identifikace teritoriálního kapitálu SO ORP Hranice v kontextu tvorby Strategie regionálního rozvoje pro období 2014-2020
 (Tomáš Václavík)

2015, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//jyfvph// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Theses on a related topic

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (2014-2020) SCLLD
 (Michaela KOUBKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//92mcla// | Ekonomika a management / Strukturální politika EU a rozvoj venkova | Theses on a related topic

Strategie místního rozvoje MAS Staroměstsko v programovém období EU 2014 – 2020
 (Nikola Sentlová)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113709 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

Implementace Strategie rozvoje Euroregionu Silesia v období 2014-2020
 (Michaela Ponížilová)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110647 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

Strategie rozvoje cestovního ruchu na Kroměřížsku pro léta 2014 - 2020
 (Ivana Kyjovská)

2015, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mggjtl// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola | Theses on a related topic

Vymezení hospodářsky slabých oblastí ve Strategii regionálního rozvoje 2014 - 2020
 (Inka Teschinská)

2019, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//l05u15// | Hospodářská politika a správa / Regionální studia | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 44 theses)