Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

silnice

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Ekonomicko-technické hodnocení strojírenského podniku v mezinárodním kontextu
 (Petr KOCOUR)

2015, Disertační práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bwqbee// | Strojírenská technologie / | Theses on a related topic

Velikost počatečního přetlaku ve vztahu ke zkouškám prováděným dle technické normy pro hodnocení zpětných protiexplozivních klapek
 (David Štroch)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118568 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Hodnocení technické efektivity muzeí zřizovaných Ministerstvem kultury ČR
 (Kristýna Verešová)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117839 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Zhodnocení stavu toku Sebránek (okr.Blansko) a návrh opatření
 (Monika Matalová)

2015, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//m4x0gv// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic

Přestavba úrovňové křižovatky silnice II/418 a silnice II/381 v obci Velké Hostěrádky
 (Martin Kresta)

2016, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113876 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

Úprava úrovňové křižovatky silnice I/56 a silnice III/48412
 (David Matuš)

2016, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116711 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

Výškové a polohové zaměření silnice č. II/474 (stan. 31,999 km až 34,352 km) a silnice č. III/47215 (stan. 0,000 km až 1,000 km) včetně posouzení jejich aktuálního stavu
 (Michal Tatarka)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92096 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Theses on a related topic

Výškové a polohové zaměření silnice č. III./47214 (stan. 2,300 km až 5,536 km) a silnice č. II/47215 (stan. 0,000 km až 1,000 km) včetně posouzení jejich aktuálního stavu
 (Jozef Sroka)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82376 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Theses on a related topic

Výškové a polohové zaměření silnice č. III./47214 (stan.0,800 km až 2,300 km) a silnice č. II/474 (stan. 19,068 km až 21,421 km) včetně posouzení jejich aktuálního stavu
 (Petra Sládková)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82351 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Theses on a related topic

Výškové a polohové zaměření silnice č. II/474 (stan. 19,068 km až 21,421 km) a silnice č. II/47215 (stan. 0,000 km až 1,000 km) včetně posouzení jejich aktuálního stavu
 (Lukáš Holeša)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86491 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)