Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 6 » (total: 54 theses)
Spokojenost s bydlením a poskytovanými sociálními službami v domě s pečovatelskou službou DPS Uherský Brod
 (Lenka Vráblíková)

2015, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13393/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

Compliance pacientů s hypertenzí žijících v Domech s pečovatelskou službou
 (Jitka Juklová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g3ep6/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Dům s pečovatelskou službou s bazénem – vytápění a větrání
 (Jan Gavenčiak)

2016, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116741 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Theses on a related topic

Dům s pečovatelskou službou Uherský Brod a spokojenost jeho klientů s poskytovanými sociálními službami.
 (Lenka VRÁBLÍKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mg6c78// | Sociální politika a sociální práce / Mezinárodní sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

Projekt dům s pečovatelskou službou s bezbariérovým přístupem a užíváním ze systému Porotherm. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Šumava.)
 (Adéla SMAZALOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0ym6td// | Stavební inženýrství / Stavitelství | Theses on a related topic

Úroveň kvality sociálních služeb v Domě s pečovatelskou službou v Ostravě
 (Barbora Kundriková)

2020, Bakalářská práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/zrsny/ | Hospodářská politika a správa / Sociální management | Theses on a related topic

Vytápění a chlazení domu s pečovatelskou službou pomocí tepelných čerpadel s rekuperací vzduchu a ohřev teplé vody solárními panely.
 (Lumír Ondráček)

2011, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89943 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Theses on a related topic

Život klientů na oddělení sociálních lůžek v Nemocnici Jindřichův Hradec a.s. a Domu s pečovatelskou službou v Jindřichově Hradci
 (Jana BERÁNKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//lerapa// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Problematika bydlení seniorů v domech s pečovatelskou službou
 (Petra Šašková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//tb1xnc// | Sociální práce / Sociální práce a penitenciární péče | Theses on a related topic

Komunikace se seniory s demencí v domově se zvláštním režimem
 (Lenka Kondisová)

2018, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10484 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 6 » (total: 54 theses)