Theses on the same topic (having an identical keyword):

Farmaceutický marketing

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 34 theses)
ANALÝZA LÉČIV V ODPADNÍCH VODÁCH
 (Lukáš ROZSYPAL)

2012, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//z0eygg// | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Analýza obsahu vybraných léčiv v čistírenských kalech a posouzení možnosti materiálové transformace čistírenských kalů
 (Anna Šebková)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vwibch// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Theses on a related topic

Analýza přístupu k úhradovým mechanismům nákladných léčiv
 (Kamila Nováková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/duw89/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Analýza padělání a zneužívání léčiv ve zdravotnictví ve světě po roce 2005
 (Marius Kempný)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/48936 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 34 theses)