Theses on the same topic (having an identical keyword):

Genotoxicita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
In vitro cell bioassays for ecotoxicological assessment of environmental mixtures
 (Tereza Štěpánková)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i3rfz/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Nové lipidované analogy anorexigenního peptidu uvolňujícího prolaktin v testech in vitro a in vivo
 (Anna Zmeškalová)

2018, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//5du85q// | Biochemie a biotechnologie / | Theses on a related topic

Výzkum hladin endokrinních disruptorů a genotoxinů v modelovém vodním ekosystému ovlivněném čistírnou odpadních vod
 (Martin Steček)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v2if1/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Využití bakteriálních testů pro detekci mutagenity biodegradačních produktů v odpadních vodách
 (Lenka PODJUKLOVÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//d6dbmv// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Hodnocení genotoxického potenciálu odpadních a povrchových vod
 (Zuzana TOGNEROVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//fihjmh// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Využití in vitro testů genotoxicity ve screeningu mutagenity environmentálních vzorků
 (Zuzana KRÁLOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ybpym1// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Využití vlečkové sítě OKD, Doprava a.s. v Ostravsko-karvinském revíru pro veřejnou dopravu
 (Otto Roháč)

2015, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112218 | Stavební inženýrství / Městské inženýrství a stavitelství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)