Theses on the same topic (having an identical keyword):

Rekultivace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Význam rekultivací dolových území a jejich dopady na obyvatelstvo Karlovarského kraje a Ústeckého kraje
 (Jiří Harlas)

2012, Bakalářská práce, Fakulta 900 / Vysoká škola regionálního rozvoje

http://theses.cz/id//9ogin6// | Regionální rozvoj / | Theses on a related topic

Význam rekultivací dolových území a jejich dopady na obyvatelstvo Karlovarského kraje a Ústeckého kraje
 (Jiří Harlas)

2012, Bakalářská práce, Fakulta 900 / Vysoká škola regionálního rozvoje

http://theses.cz/id//9ogin6// | Regionální rozvoj / | Theses on a related topic

Revitalizace území po těžbě hnědého uhlí na Sokolovsku
 (Denisa FRANZEOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//if8lhc// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Revitalizace areálů po těžbě uhlí v České republice - hodnocení a perspektivy
 (Nikol JECHOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//3dh95l// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Revitalizace území po těžbě - lom Chabařovice
 (Pavla KALANDROVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0lhzp0// | Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství | Theses on a related topic

Revitalizace prostoru mezi obcí Mariánské Radčice a dolem Bílina
 (Karin Kováčová)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108310 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Theses on a related topic

Analýza procesu revitalizace na lokalitě jezera Milada
 (Hana NĚMCOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//9b98ja// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Revitalizace jižní části Mostecka - mikroregionu Most - Jih
 (Eva Hladká)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/tpy29/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Návrh revitalizace Loučenského potoka jako východiska rekultivace výsypky Pokrok
 (Markéta SEMERÁDOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//qoxnfd// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Revitalizace oblasti postižené těžbou na příkladu Podkrušnohoří
 (Eva Svobodová)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/21255 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)