Theses on the same topic (having an identical keyword):

learning processes

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Adaptive learning processes in a process-oriented Learning management system
 (Patrícia Eibenová)

2015, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lhuo5/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Adaptive learning processes in a process-oriented Learning management system
 (Patrícia Eibenová)

2015, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lhuo5/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Zpracování e-learningového kurzu pro předmět KISVS - modul Procesní modelování
 (Lenka Skopalíková)

2010, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//m61ru3// | Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)