Theses on the same topic (having an identical keyword):

cestovní ruch

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Akční cestovní ruch a jeho dopady na destinaci (případová studie)
 (Tereza Doffková)

2014, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fcumq/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch | Theses on a related topic

Vliv přeshraniční spolupráce na cestovní ruch ve vybraném regionu
 (Marek HOFFMANN)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//348p5g// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Možnosti partnerství a spolupráce obcí a měst v České republice
 (Jesika Žaludová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/55892 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Společně ve fundraisingu: partnerství a spolupráce předních humanitárních organizací v kontextu zahraniční fundraisingové praxe
 (Nikol NEPLECHOVÁ)

2016, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//t1doiz// | Sociální politika a sociální práce / Mezinárodní humanitární a sociální práce | Theses on a related topic

Partnerství ve veřejném sektoru formy spolupráce
 (Michaela BURIANOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//qbuuur// | Sociální politika / Komunitní rozvoj | Theses on a related topic

Vztahy EU - Rusko v kontextu vyjednávání nové Dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskem
 (David Hájek)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nak49/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Strategie marketingové komunikace města Kutná Hora
 (Kateřina Tivodarová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/wbo4p/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Theses on a related topic

Dopady rozvoje cestovního ruchu na město Kutná Hora
 (Pavlína Daňková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/rw2fj/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Katodová luminescence karbonátů ložiska Kutná Hora.
 (Lukáš Láznička)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rnwlc/ | Geologie / | Theses on a related topic

Implementace environmentálního systému managementu dle normy ISO 14001 ve firmě ČKD Kutná Hora, a. s.
 (Naděžda Hamplová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/r7wtx/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)