Theses on the same topic (having an identical keyword):

hypotekárny úver

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 30 theses)
Porovnanie produktovej ponuky na hypotekárnom trhu v ČR a SR
 (Ján Janiš)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/p2y5b/ | Ekonomika a management / Finance - blok B | Theses on a related topic

Poskytovanie hypotekárnych úverov a úverov hypotekárneho typu v ČSOB
 (Zuzana Verešová)

2010, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/mmt8y/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Financovanie bývania pomocou úveru z vybranej banky a stavebnej sporiteľne
 (Ján Krajčírik)

2014, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/x9kra/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Hypotekárne úvery na Slovensku - kvantitatívna a kvalitatívna analýza od 1.1.2005 do 30.6.2010
 (Jana Gonšenicová)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ctifz/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Detection of Issues in Drivers of Customer Perceived Value in the Software Business
 (Martin Michalik)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dtyqt/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Stavebné sporenie verzus hypotekárny úver
 (Erika Karabinošová)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/snyh6/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Analýza potenciálních zdrojů financování pořízení nemovitosti
 (Mária Špačková)

2013, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fue6z/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Úvery zabezpečené záložným právom na nehnuteľný majetok
 (Veronika Kubíková)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/efsbl/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Oceňovanie nehnuteľností s cieľom úverovania
 (Tünde Kalocsa)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/aqqad/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

Špecifiká zabezpečenia hypotekárneho úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou
 (Beáta Tkáčiková)

2015, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/j1dxq/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 30 theses)