Theses on the same topic (having an identical keyword):

Klíčová slova

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Příležitosti k rozvíjení kompetence k učení ve výuce zeměpisu
 (Veronika Lokajíčková)

2015, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c3k8w/ | Pedagogika (čtyřleté) / Pedagogika | Theses on a related topic

Motivace k učení a školní úspěšnost u žáků inklinujících k trémě a žáků-trémistů
 (Jitka Tenklová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i3kbp/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Klíčové kompetence k učení a motivace žáků střední odborné školy k dalšímu vzdělávání v oboru (ze zkušeností na Střední škole polytechnické, Olomouc)
 (Pavel PRUCEK)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//31mcmt// | Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy / | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující motivaci studentů střední školy k učení se anglického jazyka
 (Lenka Svobodová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s4ddj/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Kompetence k učení a jejich rozvoj
 (Jana Šidlíková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bbod3/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Informační technologie pro rozvoj kompetence k učení
 (Tomáš JAVORČÍK)

2017, Disertační práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//7wzyf2// | Specializace v pedagogice / Informační a komunikační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic

Development of key competencies using simulations
 (Zuzana Štrochová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n0j4x/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Učitelská kompetence absolventů vysokých škol se sportovní profilací
 (Martin Polách)

2015, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ij8zt/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Příležitosti k rozvíjení kompetence k učení ve výuce zeměpisu
 (Veronika Lokajíčková)

2015, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c3k8w/ | Pedagogika (čtyřleté) / Pedagogika | Theses on a related topic

Klíčové kompetence v domácím vzdělávání
 (Renata Kubiszová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gqi3h/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)