Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Příležitosti k rozvíjení kompetence k učení ve výuce zeměpisu
 (Veronika Lokajíčková)

2015, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c3k8w/ | Pedagogika (čtyřleté) / Pedagogika | Theses on a related topic

Příležitosti k rozvíjení autonomie žáka v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ a role přesvědčení učitelů vztahující se k žákově autonomii a jejímu rozvíjení
 (Marie Chválová)

2018, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p2jw9/ | Specializace v pedagogice (čtyřleté) / Didaktika cizího jazyka | Theses on a related topic

Rozvojové grantové projekty jako příležitost k učení
 (Ondřej Petráš)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dz36p/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: videostudie
 (Simona Šebestová)

2011, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wu7j0/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Příležitosti k učení z textu ve výuce základní (střední) školy
 (Lucie Lojdová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM3943 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - český jazyk a literatura, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - občanská nauka | Theses on a related topic

Enhancing language teaching and learning with technology for communicative competence
 (Michelle LeComte)

2018, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5hsuox// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk - specializace v pedagogice | Theses on a related topic

Příležitosti k rozvíjení kompetence k učení ve výuce zeměpisu
 (Veronika Lokajíčková)

2015, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c3k8w/ | Pedagogika (čtyřleté) / Pedagogika | Theses on a related topic

Informační technologie pro rozvoj kompetence k učení
 (Tomáš JAVORČÍK)

2017, Disertační práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//7wzyf2// | Specializace v pedagogice / Informační a komunikační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic

Rozvoj kompetence k učení mimořádně nadaných žáků na vybraných NŠ v Karlovarském kraji
 (Pavla ĎURKOVOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ej0c79// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Význam aktivního učení pro rozvoj komunikativní kompetence v oboru DaF
 (Blanka Tomášová)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5992 | Učitelství pro střední školy / Učitelství pro střední školy - ruský jazyk a literatura, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk a literatura | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)