Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

domácí násilí

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 39 theses)
Informovanost žen o problematice domácího násilí a možnostech řešení
 (Markéta Neplechová)

2014, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13161/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Informovanost veřejnosti o domácím násilí
 (Martina Šmejkalová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4857 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Informovanost neformálního pečujícího o domácí péči hospicového pacienta
 (Pavla Kadlecová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//11u5qm// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Informovanost rodin pečujících o seniora v domácím prostředí o možnostech využívání sociálně zdravotních služeb
 (Helena NOVÁKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ukl43z// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Informovanost studentů SZŠ o domácí hospicové péči
 (Dana Andrejsová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ngu7z1// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Informovanost žáků vybraných základních škol o domácím násilí
 (Simona Náplavová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//svxg0g// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Domácí hospic - informovanost laické veřejnosti o jeho fungování
 (Magdaléna Horáčková)

2018, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10339 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Informovanost seniorů o službách poskytovaných domácí péčí
 (Eliška VILÍMKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//j6feyn// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Názory lidí na problematiku domácího násilí páchaného na ženách
 (Andrea VINDUŠKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//b45bfv// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Názory veřejnosti na domácí násilí na seniorech
 (Žaneta Dvořáková)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11470 | Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 39 theses)