Theses on the same topic (having an identical keyword):

západní Afrika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Právní regulace mezinárodního obchodu Evropské unie s Indií
 (Pavla Vyskočilová)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fl7v5/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Dynamika agrárního obchodu mezi Evropskou unií a zeměmi v regionu západní Afrika
 (Rea Křížová)

2017, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kotdru// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Zhodnocení rozvojové pomoci Evropské unie zemím Západní Afriky
 (Petra Doleželová)

2019, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135511 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

State and development of China's Export and Import
 (Tianyu Gao)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/rq0si/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance & Bachelor of Science in Business Administration | Theses on a related topic

Import a export vybrané společnosti mimo země EU v souvislosti s mezinárodně obchodní politikou České republiky
 (Michaela Vildová)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//5otxsc// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Vliv měnových intervencí na import a export v České republice
 (Bára Holečková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73870 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Vliv devizových intervencí na import a export vybraného podniku
 (Eliška Nálevková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//1eh3wq// | Ekonomika a management / Ekonomika a provoz podniku | Theses on a related topic

Americký obchod a kapitalismus - import a export zboží, kultury a jazyka
 (Jakub ŠEDA)

2017, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1w2o72// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Erv1 associated mitochondrial import-export pathway and the cytosolic iron-sulfur protein assembly machinery in Trypanosoma brucei
 (Somsuvro BASU)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//lep79o// | Molekulární a buněčná biologie / Molekulární a buněčná biologie a genetika | Theses on a related topic

Derivatives and its applications in foreign exchange risk management: Vietnamese Import - export companies realities
 (Xuan Truong Ngo)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/25144 | Ekonomika a management / International Business - Central European Business Realities | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)