Theses on the same topic (having an identical keyword):

Environmentální věda

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 31 theses)
Ekonomické zhodnocení přínosů zavedení využití geografických informačních systémů do prostředí vybrané firmy
 (Lukáš Pospíšil)

2022, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ko2a15// | Ekonomika a management / Management podniku | Theses on a related topic

Ekonomické zhodnocení zavedení geografických informačních systémů do prostředí vybrané firmy
 (Radek Janata)

2020, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fnk6ks// | Ekonomika a management / Ekonomika a provoz podniku | Theses on a related topic

Automatizace konstrukce geologické mapy v prostředí GIS
 (Denisa Poulová)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jjrs1/ | Geologie / | Theses on a related topic

Geografický informační systém ve společnosti HTS, a.s.
 (Ladislav Moravec)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108252 | Nerostné suroviny / Informační a systémový management | Theses on a related topic

Pohybová aktivita, zastavěné prostředí a obezita dospělé populace s využitím geografických informačních systémů
 (Jan DYGRÝN)

2014, Disertační práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fepxq3// | Kinantropologie / | Theses on a related topic

Zastavěné prostředí a chůze olomouckých seniorů
 (Denisa KUBIENOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//h6s8v5// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - ruská filologie | Theses on a related topic

Vyhodnocení vybraných pojistných rizik v prostředí geografických informačních systémů
 (Lukáš Vlk)

2009, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//dt5fgd// | Systémové inženýrství a informatika / Pojistné inženýrství | Theses on a related topic

Use of Geographic Information System in Environmental Science
 (Ondřej Sáňka)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xp2hp/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Use of Geographic Information System in Environmental Science
 (Ondřej Sáňka)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xp2hp/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Use of Geographic Information System in Environmental Science
 (Ondřej Sáňka)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xp2hp/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 31 theses)