Theses on the same topic (having an identical keyword):

Klíčová slova

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Vybrané aspekty komunikace v anglickém jazyce u zdravotních záchranářů v v Jihomoravském kraji
 (Petr Hovězák)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tn950/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Environmentální aspekty rozvoje cestovního ruchu
 (Barbora Řádová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/14848/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Vývoj státního dluhu ČR od roku 1993, jeho důsledky a tendence dalšího vývoje
 (Helena Kopřivová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/j3x43/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Život na dluh - psychologická úskalí a dopady
 (Tomáš Hudec)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/kb42x/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Etické aspekty zadlužení a jeho dopady na společnost z pohledu sociálních pracovníků
 (Tomáš EMR)

2016, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xzc31r// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Theses on a related topic

Sociální dopady neschopnosti splácet dluhy na život seniorů
 (Michaela LEJTNAROVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//p187ja// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Dlouhodobá udržitelnost financování státního dluhu a dopad na rozvojové aktivity vlády ČR
 (Martina Babičová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/50016 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Dopady finanční krize na veřejné finance v ČR
 (Zuzana Hudáková)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/35055 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Zadluženost a její sociální dopady
 (Radka Svozílková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//t4tb40// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)