Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Magnetická rezonance a výpočetní tomografie u akutní ischemické cévní mozkové příhody
 (Liliana SKARKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xd2m2z// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Studium RNA-interakčního místa pomocí výpočetních metod a nukleární magnetické rezonance
 (Pavel Kohl)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o3831/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Porovnání nákladů na angiografii dolních končetin při využití magnetické rezonance a výpočetní tomografie
 (Dana Romportlová)

2015, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//7fnts3// | Systémová integrace procesů ve zdravotnictví / | Theses on a related topic

Výpočetní tomografie a magnetická rezonance v diagnostice mozku u dospělých
 (Veronika SCHWARZOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5cwbo9// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Nový toolbox pro MATLAB sloužící k extrakci příznaků a klasifikaci: Aplikace na obrazech mozků z magnetické rezonance
 (Radomír Kůs)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/svsei/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Význam magnetické rezonance v definici cílového objemu radioterapie
 (Vojtěch VAŠENKA)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//yg4jz9// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Magnetická rezonance v onkogynekologii
 (Ivo KYŠÁK)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//k6hnug// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Radiodiagnostika ramenního kloubu
 (Jana KOSTELNÍKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2k2yli// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Radiodiagnostika jaterních onemocnění
 (Ondřej ROJÍK)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//afo3sg// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Radiodiagnostika ledvinové koliky
 (Lenka ONDRUŠKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xvql6o// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)